Půjčovna svatebních a společenských šatů CHOMUTOV

ulice 28. ŘÍJNA 1025, CHOMUTOV 430 01
1. patro (u bývalé Pošty 1, nyní Galerie pošta)
tel.: 604 418 012
petra.slencova@seznam.cz

Výpůjční řád

Šaty, doplňky a jiné předměty se půjčují zpravidla den před termínem užití. Na přání zákazníka i v jiný den. Cena za vypůjčení v jiný než v den před termínem užití  se určuje individuálně, dohodou. Jinak je cena uvedena v platném ceníku. Přesná a závazná cena je vždy uvedena v půjčovním listu.

Půjčování výše uvedených předmětů probíhá následujícím způsobem

 1. Předměty se půjčují pouze osobám starším 18ti let.
 2. Předměty se půjčují na základě předloženého občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti.
 3. Zákazník si závazně objedná vypůjčení předmětu písemnou závaznou objednávkou.
 4. Při závazném objednání složí zákazník zálohu ve výši 50% z celkového půjčovného.

Záloha se vrací zákazníkovi pouze v případě, že svou objednávku zruší 21 dnů před termínem půjčení.

 1. Zbylou část zákazník uhradí v den vypůjčení předmětu.
 2. Při předání šatů zákazníkovi, se zákazník přesvědčí o jejich stavu.
 3. Vrácení vypůjčených předmětů se uskutečňuje vždy den po jejich užití, nebo v den uvedeným v půjčovním listu.

Sankce

 1. Při pozdním vrácení předmětů je zákazník povinen uhradit 10% z celkového půjčovného za každý započatý den po řádném termínu vrácení zapůjčených předmětů.
 2. Při poničení předmětů je zákazník povinen uhradit jejich opravu. K tomuto účelu složí zákazník zálohu na tuto opravu. Výše zálohy stanoví pracovník půjčovny tak, aby se co nejblíže rovnala předpokládané ceně opravy. Půjčovna při provedení opravy předloží zákazníkovi vyúčtování. Případný rozdíl doplatí zákazník (doplatek) ihned při předložení vyúčtování. Přeplatek je zákazníkovi vrácen v den předložení vyúčtování.
 3. Při ztrátě nebo při neopravitelném poničení je zákazník povinen uhradit plnou cenu (pořizovací), která je uvedena v půjčovném listu.

Další upozornění

 1. V ceně půjčovného je již zahrnut poplatek za vyčištění a vyžehlení šatů, proto zákazník nesmí předměty prát, čistit a žehlit.
 2. Každý zákazník musí být prokazatelně seznámen s tímto řádem, což potvrdí svým podpisem v půjčovním listu.

Děkujeme za pochopení